nieuws

Areaal zomertarwe neemt toe

Nieuws

In 2013 is het areaal zomertarwe in Nederland flink toegenomen. De oppervlakten van wintertarwe nemen daarentegen af.

Areaal zomertarwe neemt toe
ANP

Dit blijkt uit de eerste raming van de akkerbouw- en de tuinbouwarealen op basis van de landbouwtelling 2013, zo meldt het CBS.

Wintertarwe had te lijden van de lang aanhoudende winter waardoor het areaal is afgenomen met 9 procent naar 124 duizend hectare. Het verlies is vervangen door zomertarwe (+84 procent naar 28 duizend hectare). In 2013 staat er vrijwel evenveel tarwe op de akkers als in 2012. Het areaal zomergerst neemt af met enkele procenten naar 25 duizend hectare. De oppervlakte wintergerst is met 4,4 duizend hectare vrijwel gelijk gebleven.

Reageer op dit artikel