nieuws

Koopmans gaat regionaal telen

Nieuws

Koopmans Meel heeft haar basis als molenaarsbedrijf herwaardeerd. Het bedrijf gaat inzetten op ambacht nieuwe stijl met regionale akkerbouwers en heeft zich daarom aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik. Deze zomer worden de eerste regionale hectares ingezaaid.

Koopmans gaat regionaal telen

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken (KKM-groep) is lid geworden van Stichting Veldleeuwerik om ook in de toekomst het motto ‘puur vanuit de oorsprong’ tot waarde te blijven brengen met een duurzame aanpak. De stichting zet zich samen met akkerbouwers en verwerkende bedrijven in voor duurzame ketens in de voedselproductie.

‘We werken met natuurproducten en die essentie mag weer de boventoon voeren’, zegt algemeen directeur Dirk Lodewijk. ‘Met de focus op prijzen verliezen we uit het oog waar het bij voeding om gaat: gezondheid en smaak. Daar is een duurzame werkwijze binnen de hele keten onlosmakelijk mee verbonden, inclusief inzicht in de herkomst van grondstoffen.’

De bakwaardige tarwe die nu in de meelfabrieken van Koopmans wordt verwerkt, komt voornamelijk uit Europese landen. ‘Toch heeft transparantie in de regio een sterker effect, omdat het dichtbij is’, aldus Lodewijk. Deze zomer worden de eerste hectares in de noordelijke regio ingezaaid, terwijl de ontwikkeling van een bijpassende productlijn al in volle gang is.

Reageer op dit artikel