nieuws

Toepassing salarisschaal 1 mogelijk

Nieuws

In de CAO Bakkersbedrijf stond tot 1 januari 2013 een omschrijving van de ‘enkelvoudige functies’, met indeling in ‘Klasse A1’. Per 1 januari geldt er voor deze categorie geen aparte klasse meer, en is daarop volgens de CAO voortaan ‘salarisschaal 1’ van toepassing.

Toepassing salarisschaal 1 mogelijk

Deze wijziging leidde in de praktijk tot vragen. Daarover is overleg gevoerd tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat overleg heeft geleid tot een oplossing, die kort gezegd hierop neerkomt dat bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden dispensatie van de CAO kan worden aangevraagd, waardoor toepassing van een nieuwe salarisschaal 1A mogelijk wordt.

Voor de voorwaarden waaronder die dispensatie kan worden verleend, voor het aanmeldingsformulier en de procedure, verwijs ik u graag naar de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Reageer op dit artikel