nieuws

Slim gebak en stukswerk maken

Nieuws

Het Echte Bakkersgilde heeft extra workshops georganiseerd over het maken van gebak.

Slim gebak en stukswerk maken

‘Het is duidelijk dat gebak, zowel nat als droog banket, weinig winstgevend is voor de meeste bakkers’, aldus Ron Brinkhuis, marketing adviseur buitendienst bij het gilde. ‘Ons Gilde is van oudsher een instituut waar men van elkaar kan leren. Dat leren van elkaar willen wij bevorderen door de leden mee te nemen naar bakkers die goede resultaten boeken op hun gebak en stukswerk.’ De gildebakkers zijn op bezoek geweest bij Ammerlaan, De Echte Bakker in Sassenheim en bij Koenen, De Echte Bakker te Westervoort.

 

Workshop

Samen met GildePartner Zeelandia is gekeken naar een andere manier van produceren van gebak. De bakkers kregen slimme aanpassingen van de gebakproductie te zien. Op de bijeenkomsten werd verder stil gestaan bij onderwerpen als de werkduur per artikel, de weekplanning en hoe om te gaan met gebak in de vriezer. Ook de verkoop van het gebak werd belicht. Er was veel interesse van de Echte Bakkers.

Reageer op dit artikel