nieuws

Herhaaldelijke overtreding Arbowet zwaarder beboet

Nieuws

Bakkerijen en bedrijven in de zoetwarensector kunnen in de maanden februari tot en met april nieuwe Arbo-inspectierondes verwachten. Vooral bedrijven waarbij tijdens de inspecties in 2012 veel of ernstige overtredingen zijn geconstateerd worden bezocht.

Herhaaldelijke overtreding Arbowet zwaarder beboet

De Inspectie SZW gaat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven die de Arbowet bij herhaling overtreden harder aanpakken, meldt de NBOV.

Bij de inspecties staan alle relevante arbeidsrisico’s centraal en in het bijzonder de inspectieonderwerpen: blootstelling aan meelstof; ATEX (+ explosieveiligheidsdocument); veiligheid op de werkplek en bij het werken aan machines en de Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).

De Inspectie SZW hanteert dezelfde onderwerpen, zodat zij eenvoudig kan nagaan of de verbeteringen, die de bedrijven naar aanleiding van de inspecties in 2012 hebben genomen, blijvend zijn of dat de bedrijven weer zijn teruggevallen. Voor bedrijven waar opnieuw overtredingen worden geconstateerd, worden mogelijk verzwaarde maatregelen genomen, zoals een verhoging van de boete met twee tot driehonder procent bij zware overtredingen.

Reageer op dit artikel