nieuws

Bakkers krijgen mogelijk eigen bank

Nieuws

AMSTERDAM – Vroeger hadden boeren hun eigen bank. In de toekomst kan dat ook gelden voor bakkers.

Bakkers krijgen mogelijk eigen bank

AMSTERDAM – Vroeger hadden boeren hun eigen bank. In de toekomst kan dat ook gelden voor bakkers.

Vijf voormalige bankiers richten een nieuw soort boerenleenbank op voor het kleinbedrijf: de krediet-unie.
Paul van Oyen, een van de initiatiefnemers in het Financieele Dagblad: ‘Vroeger was bankieren een notabel beroep. Je was hoeder van spaargelden. Nu draait alles alleen nog om aandeelhouderswaarde of hogere winst. Wij vrezen voor uitholling van het vak,.’Hij maakt zich vooral zorgen om de kleine bedrijven, die vaak buiten de boot vallen bij banken.

Wat is een krediet-unie?
Een krediet-unie is een spaar- en kredietvereniging die per bedrijfstak, consumentengroep of regio is georganiseerd. Een krediet-unie voor bakkers wordt dan bijvoorbeeld geleid door een gepensioneerde bakker. Die kan de ondernemerskwaliteiten van een kredietaanvrager beter inschatten dan een bank. Door krediet-unies zullen veelbelovende kleine bedrijven en starters eerder een kans krijgen. Overigens bestaat dit fenomeen al sinds 1934 in de Verenigde Staten. Het idee is om de eerste kredietunie volgend jaar te starten.

 

Reageer op dit artikel