nieuws

Bakkerijwiki online voor branche (foto’s)

Nieuws

HATTEM – Het Nederlands Bakkerijmuseum lanceert september een grootschalig nationaal project. Dan gaat namelijk de Bakkerijwiki on line. In eerste instantie alleen voor de bakkerijbranche.

Bakkerijwiki online voor branche (foto’s)

HATTEM – Het Nederlands Bakkerijmuseum lanceert 1 september een grootschalig, nationaal project. Dan gaat namelijk de Bakkerijwiki online. In eerste instantie alleen voor de bakkerijbranche.

Begin 2012 zal het grote publiek kennis kunnen maken met deze digitale informatiebron over de cultuur- historie van brood en banket. De Bakkerijwiki gaat vervroegd online voor de bakkerijbranche om iedereen in de gelegenheid te stellen voorafgaand aan de definitieve start kritisch mee te denken over de opzet, de inhoud etc. De encyclopedie is te vinden via de museumsite: www.bakkerijmuseum.nl.

De Bakkerijwiki is een web- encyclopedie die deel uitmaakt van het project ‘Digitale rondgang door de bakkerij’ – De cycli van het mensenleven, de jaargetijden, het graan ontsloten voor een breed publiek’. Het project wordt onder andere bekostigd door overheidsinstantie Senter Novem (nu Agentschap NL geheten) en het Productschap voor Akkerbouw (via de Commissie Brood en Banket).  Van de 33 ingediende aanvragen bij het Agentschap NL werden er 13 beloond in het kader van de subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ waaronder het project van het Nederlands Bakkerijmuseum.

Doelstellingen
Het doel van het project is tweeledig; ten eerste stelt het museum cultuurhistorische kennis en kennisbronnen (boeken, archieven etc.) met betrekking tot het ambacht van de bakker en zijn brood- en banketproducten digitaal beschikbaar aan het algemene publiek èn aan de branche. Daarbij worden ook onderwerpen als de maatschappelijke, de economische en de sociale aspecten van het vak onder de loupe genomen.
Ten tweede wordt de museale collectie gepresenteerd in een visueel aantrekkelijke presentatie. De voorwerpen worden daarbij gekoppeld aan de beschikbare kennis over het object.

Cyclus
De beschikbare kennis in het documentatiecentrum van het museum wordt op een heldere manier aan het publiek gepresenteerd. Daarvoor is in eerste instantie gekozen voor drie herkenbare principes:
• De cyclus van het graan van het zaaien en oogsten tot het verwerken van meelsoorten tot een eindproduct, gevolgd door zaken als techniek en industrialisatie, verkoop en reclame.
• De cyclus van het jaar volgt de hoogtepunten in een kalenderjaar met aandacht voor culturele, nationale, religieuze en locale tradities. Denk daarbij aan de Kerst- en Paasstol, speculaas en duivekater, luilakbollen etc.
• De cyclus in een mensenleven geeft de bakproducten weer die horen bij de hoogte- en dieptepunten in een leven, waarbij ook gekeken wordt naar verschillen in cultuur, religie en sociale achtergrond.

De invulling van de wikipedia met andere thema’s zal de komende jaren een vorm van ‘ongoing business’ zijn. Museummedewerkers zullen hiervoor de inhoud aandragen evenals iedere geïnteresseerde van buiten af.

 

Reageer op dit artikel