nieuws

NBOV werkt mee aan Maatschappelijke Stages

Nieuws

GOUDA – De NBOV heeft de intentie uitgesproken om het komende jaar honderd pilotstages te realiseren. Vanaf 2011, als het voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht is een Maatschappelijke Stage (MaS) te doorlopen, gaat het om driehonderd stageplaatsen per jaar.

NBOV werkt mee aan Maatschappelijke Stages

GOUDA – De NBOV heeft de intentie uitgesproken om het komende jaar honderd pilotstages te realiseren. Vanaf 2011, als het voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht is een Maatschappelijke Stage (MaS) te doorlopen, gaat het om driehonderd stageplaatsen per jaar.

Vice-voorzitter Lex Janssens heeft onlangs namens de NBOV samen met minister Verburg, staatssecretaris Van Bijsterveldt en vertegenwoordigers van onder meer CBL en FNLI de intentieverklaring Maatschappelijke Stages (MaS) rond Voedsel en Groen ondertekend, meldt de NBOV op de website.

Jeugd

De NBOV geeft verschillende redenen aan om mee te werken aan maatschappelijke stages. Zo staan MKB-bakkerondernemers midden in de samenleving. Niet alleen als werkgever, maar ook vanwege het directe en veelvuldige contact met klanten en als lokale detaillist. Daarnaast vormen maatschappelijke stages een kans om de jeugd het belang van verantwoorde voeding te laten inzien. Een kijkje in de keuken van de bakker kan hen inzicht geven in de herkomst van onze producten en de vele facetten in de keten ‘van akker tot bakker’. Ten slotte is de kans groot dat maatschappelijke stages in de bakkerijbranche naar meer smaken, in letterlijke zin als toekomstige bakkersklant en in figuurlijke zin als toekomstig bakker.

In de komende periode hoopt de NBOV honderd stageplaatsen te realiseren binnen de bakkerijbranche. De NBOV geeft daartoe bakkersbedrijven handvatten voor het bieden van MaS-plaatsen, fungeert als vraagbaak en als informatieverstrekker. Leerlingen en bakkersbedrijven maken onderling zelf stageafspraken. Belangrijk is dat de stageplekken in de bakkerijbranche leerlingen aanspreken. Zij moeten namelijk uiteindelijk zelf kiezen voor een MaS bij de bakkerij.

 

Reageer op dit artikel