nieuws

Het Nationaal Schoolontbijt krijgt meer topmomenten

Nieuws

Er heerst alom tevredenheid over Het Nationaal Schoolontbijt. Dat blijkt ook uit het onderzoek onder scholen en bakkers over deze tot nationale happening uitgegroeide activiteit.

Het Nationaal Schoolontbijt krijgt meer topmomenten

Er heerst alom tevredenheid over Het Nationaal Schoolontbijt. Dat blijkt ook uit het onderzoek onder scholen en bakkers over deze tot nationale happening uitgegroeide activiteit. 

‘Samen ontbijten = Top’. Dat is het thema voor Het Nationaal Schoolontbijt van dit jaar. Het evenement vindt plaats van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november. Het Voorlichtingsbureau Brood (VB) heeft een grote ambitie met Het Nationaal Schoolontbijt. Het wil dit jaar op 2500 scholen (driehonderd scholen meer dan vorig jaar) een ontbijt aanbieden en in 2010 op meerdere momenten van het jaar activiteiten organiseren. Dat bleek op de bijeenkomst van Het Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 20 januari bij het NBC in Wageningen.

Ruim een 8
Uit de enquêtes onder scholen en bakkers blijkt dat de waardering groot is. Van de bakkers krijgt de organisatie, in handen van het Voorlichtingsbureau Brood, een 8,1 van de scholen een 8,2.
321 van de 620 bakkers hebben meegedaan aan de enquête. Hieruit blijkt al een grote mate van betrokkenheid van de bakkerij met Het Nationaal Schoolontbijt. De uitkomsten van de onderzoeken, zowel onder bakkers als scholen, hadden een haast communistisch gehalte, zo hoog en eensgezind was de waardering.
Er zijn enkele verbeterpunten, zoals bruikbare communicatietips, een eerder contact tussen school en bakker en iets meer aandacht voor de koppeling van een bakker aan een school. Ruim 40 procent van de scholen bracht een bezoek aan de bakker. Vanwege het feit dat de industriële bakker zich verder weg van een school bevindt dan de mkb-bakker en meerdere scholen moet aanleveren gaf dat wel eens een probleem.
Het goede doel, gekoppeld aan het schoolontbijt, wordt gewaardeerd. Vorig jaar kreeg de Stichting Nationale Sportweek € 122.500. Kees Sijbersma, directeur van deze stichting meldde dat daarnaast veertien scholen extra activiteiten hadden georganiseerd en daarmee € 3200 extra hadden opgehaald.

Eigen school
De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek onder de deelnemende bakkerijen zijn:
Alle deelnemers zijn positief over het aanmelden via www.schoolontbijt.nl.
Vrijwel alle bakkers vinden het prettig om zelf de scholen te kiezen voor het aanbieden van het ontbijt.
Vrijwel alle scholen konden worden gekoppeld naar de wens van de bakker.
De nieuwsberichten op de site zijn relevant en bruikbaar.
Bijna honderd procent is tevreden over de aangereikte informatie.
Zestig procent geeft aan dat er niets veranderd hoeft te worden in de informatievoorziening.
De deelnemers zijn tevreden over de logistieke invulling.
Positief is men over de uitbreiding van het ontbijtpakket met vers fruit en zuiveldrank.
Suzan Polet van Qrius, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in kinderen en jeugd kon in aanvulling op het onderzoek onder de bakkers ook alleen maar heel positieve uitkomsten zien. De scholen willen wel graag weten wat er gedaan kan worden met de restanten van het ontbijt. Zij willen ook meer betrokkenheid van de ouders. Renee Boogerd en Myra Bikker van het VB gaan daaraan werken. In 2010 komen er meerdere momenten in het jaar met aandacht voor het ontbijt.
Het Nationaal Schoolontbijt kreeg veel publiciteit, zij het iets minder dan in 2007. Boogerd memoreerde dat in kwalitatief opzicht wel beter gescoord is, zoals de voorpagina van de Telegraaf, een groot artikel in het AD en de opening in het jeugdjournaal. De totale mediawaarde wordt geschat op € 625.000.
 

Reageer op dit artikel