nieuws

Steeds meer vraag naar allround bakkers

Nieuws

ZOETERMEER – Er komt steeds meer vraag naar allround bakkers. Dit is één van de conclusies uit de recent gepubliceerde Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009.

ZOETERMEER – Er komt steeds meer vraag naar allround bakkers. Dit is één van de conclusies uit de recent gepubliceerde Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009.

Daarnaast is in de bakkerijsector sprake van schaalvergroting. Op landelijk niveau lijkt er vooralsnog voldoende arbeidsmarktperspectief te zijn. Het is van belang goed te monitoren of de aansluiting tussen het bakkerijonderwijs en de arbeidsmarkt ook in de toekomst gewaarborgd blijft, aldus kenniscentrum Kenwerk.

Dit en meer informatie over arbeidsmarkt en onderwijs valt te lezen in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Kenwerk 2008-2009. Met de rapportage voorziet Kenwerk bedrijfsleven en onderwijs jaarlijks van kwantitatieve informatie over beroepsopleidingen, leren in de praktijk en aansluiting op de arbeidsmarkt voor de sectoren bakkerij, horeca, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening. Het rapport geeft per kwalificatie informatie over het aantal leerlingen en gediplomeerden. Daarnaast bevat het op kwalificatieniveau prognoses over leerplaatsen en de arbeidsmarkt tot 2012.

De rapportage is te downloaden op www.kenwerk.nl.

 

Reageer op dit artikel