nieuws

Kleine moeite om beter met energie om te gaan

Nieuws

Op de stelling ‘Met een beetje inspanning kan ik mijn energiekosten omlaag brengen’ hebben 117 mensen gereageerd. Een ruime meerderheid, namelijk 65,8 procent zei ja en meent dat het dus inderdaad een kleine moeite is om zuiniger en beter met energie om te gaan. Een kwart daarentegen is het er niet mee eens. De rest, 9,5 procent, antwoordde met ‘Ik zou het niet weten.

Op de stelling ‘Met een beetje inspanning kan ik mijn energiekosten omlaag brengen’ hebben 117 mensen gereageerd. Een ruime meerderheid, namelijk 65,8 procent zei ja en meent dat het dus inderdaad een kleine moeite is om zuiniger en beter met energie om te gaan. Een kwart daarentegen is het er niet mee eens. De rest, 9,5 procent, antwoordde met ‘Ik zou het niet weten.’ 

Energie is vandaag de dag een veel besproken onderwerp. De verschillende vormen, maar vooral de energieprijzen houden vele huishoudens en ondernemers bezig. Vreemd is dat natuurlijk niet als je bedenkt dat de prijs van energie de afgelopen jaren fors is gestegen. Alleen al in 2006 steeg de prijs van aardgas met 40 procent en van elektra met 15 procent. Van een gemiddelde ambachtelijke bakker stegen de energiekosten met 10 procent, zo liet Beko Advies eind vorig jaar weten tijdens het seminar ‘Haal meer energie uit uw bakkerij’.
De EIA, een energieadviesorgaan in Amerika, verwacht dat in 2025 de energieconsumptie wereldwijd zal zijn gestegen met 57 procent. En om te voorspellen dat de prijzen van energiesoorten zoals aardgas en elektra dan ook verder zullen gaan stijgen de komende jaren, hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. Aangenomen dat de gemiddelde energiekosten van een ambachtelijke bakkerij rond de 4,5 á 5 procent ligt, is het dus zaak, om hier aan te blijven voldoen, de kosten te verlagen door energiebewuster te worden. En volgens de meerderheid van de respondenten op de stelling is dat niet zo moeilijk. Maar voor wie denkt, hoe dan? Volgen hier enkele energiebesparende tips:
• Bezet de oven optimaal
• Reinig verdamperplaten en condensors op tijd
• Doe licht en airco uit indien mogelijk
• Houd vriezer/koeling niet te lang open
• Kies oven met computerbesturing
• Beperk gebruik perslucht
• Consequent onderhoud apparatuur en machines
• Hergebruik restwarmte

 

Reageer op dit artikel