nieuws

Wrevel bij enkele franchisenemers Bertram & Brood

Nieuws

AMSTERDAM – Enkele franchisenemers binnen de franchiseformule Bertram & Brood zijn ontevreden. Zij hebben te kampen met financiële tegenvallers. De franchisegever zou de zaken te rooskleurig hebben voorgespiegeld. De vestiging in Roermond is inmiddels overgegaan in De Brooderie.

Wrevel bij enkele franchisenemers Bertram & Brood

AMSTERDAM – Enkele franchisenemers binnen de franchiseformule Bertram & Brood zijn ontevreden. Zij hebben te kampen met financiële tegenvallers. De franchisegever zou de zaken te rooskleurig hebben voorgespiegeld.  De vestiging in Roermond is inmiddels overgegaan in De Brooderie.

Er zijn enkele franchisenemers die Bakkerswereld laten weten dat de zaken door de franchisegever bij aanvang te rooskleurig zijn voorgespiegeld. Op sommige locaties zou Bertram & Brood, waar 18 franchisenemers bij zijn aangesloten, de financiële afspraken niet nakomen, waardoor franchisenemers in financiële onzekerheid verkeren en mogelijk hun locatie moeten sluiten. In zeker een geval is een advocaat ingeschakeld. De vooraf voorgespiegelde omzetcijfers zijn niet gebaseerd op ervaringscijfers, laat een van de franchisenemers weten. Problemen zijn er in ieder geval bij twee vestigingen en de locatie in Roermond maakt een doorstart onder de naam De Brooderie. Andere Bertram & Broodwinkels in het land zouden wél floreren.

De franchisenemer van de broodspeciaalzaak in Roermond koos eieren voor zijn geld en ging als zelfstandige en onder een nieuwe naam verder. De zaak bleek verliesgevend, onder meer vanwege te veel concurrentie en te hoge prijzen. Nu is hij niet meer verplicht zijn producten in te kopen bij Bertram & Brood in Amsterdam. De eigenaar van De Brooderie is nog in onderhandeling met Bertram & Brood (deze franchiseformule ging op 1 februari 2006 van start – red.) over een bevredigende financiële afhandeling van extra kosten, die ontstaan zijn als gevolg van de overschrijding van de bouwbegroting. Hij gaat ervan uit dat het op korte termijn tot een oplossing komt. Het ontbindingscontract is nog niet getekend, maar De Brooderie staat al wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een artikel over Bertram & Brood verschijnt in Bakkerswereld van 31 oktober.

Reactie Nol Bertram van Bertram & Brood:

Bertram & Brood laat als reactie op het artikel weten dat de ondernemersplannen voor aspirant franchisenemers gestoeld zijn op marktonderzoeken en op omzetcijfers van Logimark. Logimark is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. De exploitatiebegroting wordt vervolgens beoordeeld door de bank, accountant, het beoordelingsteam binnen de franchiseorganisatie en de ondernemer zelf.
Indien alle partijen (dus ook de ondernemer zelf!) hier volledig achterstaan gaat er een financieringsaanvraag naar de bank. Kortom er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de belangen van alle betrokken partijen.  

Om vervolgens de door Logimark geprognosticeerde omzetten te kunnen realiseren is vooral de motivatie en eigen inzet van de ondernemer van wezenlijk belang. Het ondernemerschap brengt uiteraard ook risico’s met zich mee.
De ondernemer weet zich echter, anders dan een “alleenstaande” ondernemer, verzekerd van structurele en professionele ondersteuning vanuit de Bertram & Brood organisatie. Indien het ondernemershap desondanks tegenslagen kent, wordt de ondernemer daarin ook zoveel mogelijk begeleid. Het succes blijft echter uiteindelijk toch afhankelijk van de inzet van de ondernemer.
 
Op dit moment zijn er binnen het concept 18 vestigingen operationeel. Alle vestigingen die ouder zijn dan 1 jaar draaien goed tot zeer goed. Een nieuwe vestiging heeft minimaal 2 tot 3 jaar nodig om zich te bewijzen.
Van de 8 vestigingen die gedurende dit jaar geopend zijn, realiseren 2 vestigingen nog niet de geprognosticeerde omzet. Het is echter nog veel te vroeg om daaruit de conclusie te trekken als “dat de zaken te rooskleurig zijn voorgespiegeld". Niet iedereen is bovendien voor het ondernemerschap geboren. In dat geval is alle intensieve begeleiding en inzet van de formulemanagers soms tevergeefs en zal de ondernemer daaruit zijn conclusies moeten trekken. 
Voor een startende ondernemer geldt dat er vooral de eerste jaren hard aan getrokken moet worden. Dat hoort er nu eenmaal bij. Juist de twee startende ondernemers die dit jaar zijn begonnen vormen de bron van het artikel.

Eén van de gebruikte bronnen voor het artikel is bovendien zelf in gebreke gebleven met het nakomen van de eigen verplichtingen. De gekozen weg, om door onware uitlatingen onder de eigen (huurders)verplichtingen uit te komen, past beslist niet bij de ondernemersstijl die de Bertram & Brood organisatie voorstaat.  Bertram & Brood blijft zich inzetten voor de echte ondernemer die past binnen haar formule en strategie, zoals ook zal blijken in het komende artikel in Bakkerswereld.

Met vriendelijke groet,

Nol Bertram

 

Reageer op dit artikel