nieuws

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

Nieuws

GOUDA – Het Bakkersbedrijf heeft een nieuwe CAO. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben overeenstemming bereikt. De CAO loopt van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008.

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

 

GOUDA – Het Bakkersbedrijf heeft een nieuwe CAO. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben overeenstemming bereikt. De CAO loopt van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008.

 

De lonen worden per 1 oktober van dit jaar verhoogd met 2,3 procent voor medewerkers met een maandloon. Voor medewerkers met een vier weken loon gaat de verhoging per 7 oktober in. Op 30 december komt daar nog 0,5 procent bij. Het loon van maandloners wordt met hetzelfde percentage verhoogd op 1 januari 2008.
Arbeidstijden
De arbeidstijden voor ambachtelijke bakkersbedrijven zijn verruimd. Ambachtelijke bakkers mogen nu vijf dagen in de week in de nacht werken. In de oude CAO was dat 38 uur per twee weken.
 
WGA-premie
Werkgevers mogen een deel van de gedifferentieerde WGA-premie op het loon inhouden. Daarbij moet eerst de WGA-premie worden verminderd met de zogenaamde ‘rentehobbel’, van 0,47 procent. Van het restant mag maximaal vijftig procent op het nettoloon van de werknemers worden ingehouden.
 
Risico inventarisatie
Voor bakkersbedrijven met maximaal 25 werknemers komt er een digitale risico inventarisatie en evaluatie. Hierdoor is deze groep niet langer verplicht hun bedrijf te laten toetsen door een arbodienst. Werkgevers moeten wel inzage geven aan werknemers. Dit systeem geldt voor een jaar waarna een evaluatie wordt gehouden. 
 

Reageer op dit artikel