nieuws

‘Een prachtige pr voor het bakkersvak

Nieuws

Twintig bakkers reizen volgende week af naar Peking om sporters en supporters tijdens de Olympische Spelen in het Holland Heineken House te voorzien van dagvers brood en banket. Maar waarom eigenlijk? Wat is het doel van deze grootscheepse operatie, wat heeft de branche eraan, wat kost het en hoe staat het met de media-aandacht? Renee Boogerd, verantwoordelijk voor de communicatie, blikt terug en vooruit.

‘Een prachtige pr voor het bakkersvak

Twintig bakkers reizen volgende week af naar Peking om sporters en supporters tijdens de Olympische Spelen in het Holland Heineken House te voorzien van dagvers brood en banket. Maar waarom eigenlijk? Wat is het doel van deze grootscheepse operatie, wat heeft de branche eraan, wat kost het en hoe staat het met de media-aandacht? Renee Boogerd, verantwoordelijk voor de communicatie, blikt terug en vooruit.

Op tafel in de kamer waar het interview plaatsvindt, ligt De Telegraaf van 9 juli. Trots toont Renee Boogerd de pagina waar ruim een kwart is gewijd aan de bakkers die naar Peking gaan. ‘Dit is al de derde keer dat zij aandacht hebben voor de bakkerijbranche die naar Peking gaat.’ Het promoten van de bakkerijbranche is het belangrijkste doel van de gang naar Peking. En daar lijkt de opzet vooraf in te slagen. Niet alleen De Telegraaf bericht met enige regelmaat over het initiatief ook andere dagbladen, landelijke televisiezenders en regionale media schenken massaal aandacht aan de bakkerijbranche in Peking.

Hoe is het initiatief eigenlijk tot stand gekomen?
Boogerd: ‘Het idee is december vorig jaar ontstaan. De initiatiefnemers Theo Meijer (voorzitter Productschap Akkerbouw), Johan Pater (bestuurder NBC), Albert Schipper (voorzitter NVB) en Rin van der Molen (voorzitter NBOV) hebben samen gekeken of het mogelijk was om een koppeling te leggen tussen het belang van brood en sport op een groot podium. Om goed te sporten is gezonde voeding belangrijk en brood is de basis in een gezonde voeding. Men is in contact gekomen met NOC*NSF. Uiteindelijk is het gelukt om in Peking aanwezig te zijn, want de bakkerijbranche is nog geen officiële supplier van NOC*NSF. NOC*NSF vond het idee dusdanig goed en sympathiek dat zij een uitzondering hebben gemaakt en ons in contact hebben gebracht met Heineken. Dat heeft mede te maken met het feit dat China een rijstland is en wij Hollanders brood als basisvoedsel hebben. Die tegenstrijdigheid maakt het initiatief uniek en sympathiek, daar hebben we van kunnen profiteren.’

Wat gaat er precies gebeuren in Peking?
‘Op het terrein van het Holland Heineken House wordt een open bakkerij gebouwd van 104 vierkante meter. Hier zullen van 7 tot en met 24 augustus 16 uur per dag in diverse ploegen de bakkers aan het werk zijn. Zoals chef de mission Hans Som al heeft aangegeven zal het veel handwerk zijn. En dat is natuurlijk een prachtige pr voor het bakkersvak.’ De broodbakkers hebben alleen twee kneders, een stokmachine, werkbanken en een kleinbroodstraat tot hun beschikking. ‘Eind juli beginnen we met het opbouwen en op 6 augustus moet de bakkerij operationeel zijn. Tijdens de opening van het Holland Heineken House op 7 augustus willen we het eerste brood dat uit de oven komt overhandigen aan een prominent persoon. Wie is nog niet bekend.’ De banketbakkers werken in een aparte, geconditioneerde ruimte in nauwe samenwerking met Albron Catering.

Wat heeft de branche aan het initiatief Peking?
Holland Bakery in Peking is de start van een langere samenwerking tussen de bakkerijbranche en NOC*NSF. De basis van de samenwerking is het belang van sport koppelen aan goede voeding. We willen klimaat scheppen dat de afzet van brood en banket bevordert. Brood is het basisvoedsel om tot prestaties te komen. En banket hoort erbij als er wat te vieren valt. Die boodschappen kunnen we door aanwezig te zijn in Peking uitstekend uitdragen. Onze actie levert enorm veel publiciteit op voor de branche en de producten brood en banket. Als ik zie wat voor publiciteit we nu al hebben gehad en straks nog gaan krijgen in Peking zelf, is dat een mooie basis waar iedere bakker op in kan spelen als de Olympische Spelen van start gaan.’

Wat kost het?
‘Een groot initiatief als dit vraagt een investering. Wij waren dan ook blij dat meteen een aantal organisaties Holland Bakery mede mogelijk wilde maken. Onze partners (Koma, Everbake, Sonneveld, WP Haton, Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten red.) dachten meteen goed mee met de organisatie en dat is super. Het is absoluut een compliment waard wat er in een kort tijdsbestek is gerealiseerd door deze partners, maar ook door het complete team Holland Bakery. De partners leveren machines, grondstoffen en steunen financieel.’ Hoeveel alles kost kan Boogerd op dit moment niet zeggen. Dat wordt na afloop van het evenement bekendgemaakt. Een deel van de kosten wordt dus gefinancierd door de partners en een deel door het Voorlichtingsbureau Brood. ‘Maar belangrijk daarbij is het resultaat. Is het onze inspanning waard? Gezien alle media-aandacht die we tot nu toe hebben gekregen zijn wij op de goede weg zeker als je alle media-aandacht omrekent in commerciële tarieven. Maar de bakker moet ook op de winkelvloer baat hebben bij onze aanwezigheid in Peking. Belangrijk is wel dat de bakkers in Nederland het initiatief oppakken en inhaken op de Olympische Spelen. Om bakkers op weg te helpen heeft Holland Bakery een algemeen promotiepakket ontwikkeld. Daarnaast hebben ook andere partijen zoals grondstofleveranciers en inkooporganisaties acties opgezet. Na de Olympische Spelen zullen we de gehele actie evalueren.’

Wanneer zijn jullie tevreden?
‘We willen uiteraard nog meer media-aandacht genereren dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat moet vlak voor en ook tijdens de Olympische Spelen gebeuren. Aandacht voor het bakkersvak in zowel landelijke als regionale kranten. Maar aandacht op tv en radio is ook een doel, al is dat moeilijk om dat vooraf in cijfers uit te drukken. Na afloop zullen wij een persverzamelmap maken om een goed beeld te hebben van de totale media-aandacht. Daarnaast willen wij ons zeer goed presenteren in Peking. Het is belangrijk dat de producten die worden gemaakt goed lukken en worden gewaardeerd door de sporters en supporters waardoor we een fundament leggen voor andere Olympische Spelen. En uiteraard moet de bakker, die met activiteiten inhaakt op ons initiatief, op de winkelvloer profijt hebben.’

 

Reageer op dit artikel