nieuws

RiskPlaza ontlast bakkerijen

Nieuws

PAPENDRECHT – Onder flinke belangstelling vanuit de bakkerijketen heeft het Productschap Akkerbouw op 14 mei RiskPlaza geïntroduceerd. Plaats van handeling: het European Bakery Innovation Centre.

RiskPlaza ontlast bakkerijen

PAPENDRECHT – Onder flinke belangstelling vanuit de bakkerijketen heeft het Productschap Akkerbouw op 14 mei RiskPlaza geïntroduceerd. Plaats van handeling: het European Bakery Innovation Centre.

RiskPlaza is een geavanceerde databank die grondstoffenleveranciers en bakkerijen (zowel industriële als ambachtelijke) een snel en compleet inzicht geeft in de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s van de ingrediënten die zij in hun producten verwerken.

RiskPlaza is door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ook geaccepteerd als ketengarantiesysteem. Dat heeft voordelen voor de ketenpartijen. Leveranciers die een aanvullende audit laten doen (RiskPlaza-audit+) bevrijden hun afnemers van de noodzaak de door hen aangekochte grondstoffen te verifiëren. Dat bespaart niet alleen de afnemers, maar uiteindelijk ook de leveranciers zelf een hoop rompslomp en dus tijd en geld.

Bovendien houdt deelname aan RiskPlaza-audit+ de belofte in van een geleidelijk verminderend toezicht door de VWA,  met dit instrument controleert de sector immers zichzelf. Partijen uit de bakkerijsector zijn het erover eens dat het productschap als onafhankelijk ketenorgaan de meest aangewezen partij was om RiskPlaza op poten te zetten. Het is nu aan de bedrijven om er door massale deelname een blijvend succes van te maken.
 

Reageer op dit artikel