nieuws

Frans Hazenberg geridderd

Nieuws

VLAARDINGEN – De bakerijbranche is een ridder rijker. Echte Bakker Frans Hazenberg uit Vlaardingen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Frans Hazenberg geridderd

VLAARDINGEN – De bakerijbranche is een ridder rijker. Echte Bakker Frans Hazenberg uit Vlaardingen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hazenberg heeft veel functies in de bakkerijwereld vervuld. Zo was hij voorzitter van de KVOB (de katholieke ondernemersorganisatie, opgegaan in de NBOV), de NBS, (opgegaan in het NBC), de Stichting Voorlichting Brood, het Genootschap voor de Bakkerij en heeft aan de wieg gestaan van het Echte Bakkersgilde. Hazenberg is thans voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Bakkerij van het Jaar en lid van de werkgroep Voorlichtingsbureau Brood.

Vlaardingen
‘Naast zijn werk als bakker zet hij zich onvermoeibaar in om zijn beroepsgroep naar een hoger plan te tillen, zowel op lokaal als nationaal niveau’, aldus loco-burgemeester Attema van Vlaardingen.
Daarnaast is Hazenberg actief voor de stad Vlaardingen door zitting te hebben in het bestuur Hoogstraat. Hij maakt onderdeel uit van het overlegcomité met de gemeente; is penningmeester en voorzitter van de winkeliersvereniging Liesveld en zit in het bestuur van de Stichting Stadshart Vlaardingen.

Lees ook: Bakker Henk Beukeveld Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 

Reageer op dit artikel