nieuws

NVW opgegaan in Gouden Ploeg

Nieuws

WAGENINGEN – Netwerk Vakschool Wageningen (een voortzetting van de Bond van Oud Leerlingen van Wageningen/Barneveld) is per 16 april opgegaan in de Gouden Ploeg. De bestuurlijke bevoegdheden van NVW is door het bestuur van de Gouden Ploeg eveneens overgenomen.

WAGENINGEN – Netwerk Vakschool Wageningen (een voortzetting van de Bond van Ood Leerlingen van Wageningen/Barneveld) is per 16 april opgegaan in de Gouden Ploeg. De bestuurlijke bevoegdheden van NVW is door het bestuur van de Gouden Ploeg eveneens overgenomen.

De Bond van oud Leerlingen heeft jarenlang een belangrijke functie in de branche vervuld. Netwerk Vakschool Wageningen was een van de oudste verenigingen in de bakkersbranche, opgericht in 1917. Ook was het de enige oud leerlingenvereniging met een landelijk karakter. Door allerlei wijzigingen in het onderwijs zelf en op de vakschool Wageningen werd het steeds moeilijker leden enthousiast te maken voor de activiteiten. Han van Barneveld, die jarenlang zich ingezet heeft voor NVW, zegt dat uit een enquête onder de leden bleek dat er nog maar weinig interesse meer in de vereniging was. ‘Slechts 58 leden waren geïnteresseerd in het behoud van NVW.’

Leden
De Gouden Ploeg, bedoeld voor de niet meer actief werkzame leden, blijft wel bestaan. Zij telt 100 personen en voor de bijeenkomsten is veel animo. De leden die voor behoud waren van NVW zijn opgenomen in de GP. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Theo Houben, penningmeester Dirk Jan Nat, Jan Timmer en Irma van de Kamp. Het bestuur werkt nauw samen met de vakschool.
Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunnen oud leerlingen terecht bij Dirk Jan Nat, telefoon 0299 – 671360, of per email: dj.nat@quicknet.nl

Reageer op dit artikel