nieuws

Nieuwe Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij ‘op maat

Nieuws

WAGENINGEN – De Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij uit 2003 wordt binnenkort gewijzigd. Dit vanwege veranderende wetgeving, nieuwe ontwikkelingen in de branche en wensen van gebruikers. Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) maakt zich er sterk voor dat de nieuwe code overzichtelijker is dan de vorige editie, onder andere door een modulaire opzet. Daardoor wordt het mogelijk om voor elk bedrijf een Hygiënecode ‘op maat’ te maken.

Nieuwe Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij ‘op maat

WAGENINGEN – De Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij uit 2003 wordt binnenkort gewijzigd. Dit vanwege veranderende wetgeving, nieuwe ontwikkelingen in de branche en wensen van gebruikers. Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) maakt zich er sterk voor dat de nieuwe code overzichtelijker is dan de vorige editie, onder andere door een modulaire opzet. Daardoor wordt het mogelijk om voor elk bedrijf een Hygiënecode ‘op maat’ te maken.

Een groot deel van de bakkers ervaart de huidige Hygiënecode als onoverzichtelijk, waardoor deze lastig is deze te gebruiken. Uit een enquête die het NBC eind vorig jaar een gehouden onder bakkers geheeft blijkt dat 54% van de ondernemers niet helemaal tevreden is over de huidige opzet en indeling van de code. Ruim eenderde van de geënquêteerden zegt dat informatie lastig te vinden is en dat beheersplannen moeilijk te begrijpen zijn. De stroomschema’s blijken voor 27% van de bakkers niet goed leesbaar.

Modulaire opzet
Het NBC grijpt deze aanpassing dan ook aan om de Hygiënecode anders van opzet en vooral overzichtelijker te maken. Zo wordt gekozen voor een modulaire opzet van de Hygiënecode. Dat betekent dat er een onderverdeling komt in basisvoorwaarden en specifieke risico’s die zich tijdens het proces kunnen voordoen. De basisvoorwaarden zijn tijdens het gehele proces van het binnenkomen van de grondstof tot aan de verkoop of aflevering van het eindproduct belangrijk. Het betreft zaken waar elke ondernemer en medewerker mee te maken heeft zoals inrichting, persoonlijke hygiëne en het voorkómen van kruisbesmetting.

Daarnaast zijn er risico’s die zijn gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden. De bijbehorende maatregelen zijn dus niet voor elk bedrijf en zeker niet voor elk personeelslid van toepassing. Op die manier wordt het makkelijker de taken te verdelen en personeel te instrueren. Natuurlijk moet ieder bedrijf in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen. Maar de Hygiënecode kan toch per bedrijf verschillen, omdat in sommige bedrijven bepaalde processen niet voorkomen. En processen die je niet toepast, hoef je ook niet te beheersen. Iedere onderneming stelt dus eigenlijk een code op maat samen.

Reageer op dit artikel