nieuws

Gezondheidsraad: Brood verrijken met foliumzuur

Nieuws

DEN HAAG – Brood en broodvervangers moeten standaard worden verrijkt met foliumzuur. De Gezondheidsraad adviseert dat aan de regering in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

Gezondheidsraad: Brood verrijken met foliumzuur

DEN HAAG  – Brood en broodvervangers moeten standaard worden verrijkt met foliumzuur. De Gezondheidsraad adviseert dat aan de regering in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

 

Hiermee zouden nagenoeg alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd een basisniveau van gemiddeld 100 microgram
synthetisch foliumzuur per dag halen. Op dit moment wordt foliumzuur alleen aan specifieke voedingsmiddelen toegevoegd. Er is echter geen garantie dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd deze voedingsmiddelen gebruiken, meldt de Gezondheidsraad. Daarnaast is niet uit te sluiten dat kinderen die deze producten gebruiken een te hoge inname krijgen. Er is dan ook een voorwaarde verbonden aan het verrijken van basisvoedingsmiddelen met foliumzuur: de verrijking van specifieke voedingsmiddelen met foliumzuur moet worden gestaakt.

De ingreep is volgens de raad nodig om de kans te verkleinen dat er in Nederland kinderen worden geboren met spina bifide, een ‘open ruggetje’. De aandoening kan veel blijvende handicaps veroorzaken bij het kind. Officieel geldt in Nederland het advies dat vrouwen die zwanger willen worden rond de conceptie extra foliumzuur moeten slikken. Volgens de Gezondheidsraad wijst onderzoek uit dat driekwart van de allochtone en laagopgeleide vrouwen dat advies niet kent. De raad verwacht dat het lang zal duren voordat voorlichtingscampagnes ook deze groep hebben bereikt. Het adviesorgaan gooit het daarom over een andere boeg en pleit, onder voorwaarden, voor toevoeging van foliumzuur aan de basisvoeding.

 

 

Reageer op dit artikel