nieuws

Feestdagen: omzetstijging 3,6 procent. Geen extra klanten

Nieuws

MAARSSEN – De feestdagen in 2007 waren goed voor een omzetstijging van 3,6 procent voor de ambachtelijke bakker. Het klantenaantal bleef met een index van 99,4 achter bij vorig jaar. De omzetindex over heel 2007 is 106,3.

Feestdagen: omzetstijging 3,6 procent. Geen extra klanten

Dit blijkt uit cijfers van de Beko Omzetbarometer. De gemiddelde besteding kwam uit op een bedrag van € 7,93. In normale weken is de gemiddelde besteding ongeveer € 5,25. Er lijkt geen toestroom van extra klanten naar de bakkerswinkel te zijn geweest rond de kerstdagen terwijl dat in 2006 nog wel het geval was. Naar de oorzaak hiervan kunnen we slechts gissen, zo schrijft Beko in het Weekbericht.
 
 
 Week 51 +52  Index tov 2006
Omzet   103,6
Klanten
  99,4
Gemiddelde besteding   104,2
 
Heel 2007
Het gehele jaar 2007 heeft een omzetindex van 106,3, de klantenindex staat stabiel op 100 en de index voor de gemiddelde besteding is 106,3.
Uit het jaaroverzicht van 2007 blijkt dat in het tweede kwartaal van 2007 een lichte daling van het aantal kassabonnen te zien is. Maar dit hangt samen met het feit dat Pasen in vergelijking met 2006 in een ander kwartaal viel.
 
Prijzen omhoog
Veel bakkers hebben in het derde kwartaal prijsverhogingen doorgevoerd om onder meer de gestegen meel- en bloemprijzen te compenseren. Hierdoor stijgt de omzet (zie tabel) verder. De stijging vlakt in het laatste kwartaal weer af en het aantal kassabonnen loopt terug. Het verloop van de index van het aantal kassabonnen is in het vierde kwartaal grillig. Er waren weken bij met een plus van twee tot drie procent, maar ook met vier tot vijf procent minder klanten.
Beko schrijft: ‘Doordat veel kosten gestegen zijn, is het moeilijk te beoordelen of 2007 een goed jaar is geweest. Uiteindelijk zal de optelsom van winkelverkoop en derde kanaal voor de ondernemer bepalen of het een goed jaar was.
 
 Periode Omzet  Klanten Gemiddelde besteding
Eerste kwartaal 105,2  100,7
104,5
 
Tweede kwartaal  104,7 99,9  104,8
 
Derde kwartaal  108,3 100,6   107,6
 
Vierde kwartaal  106,9 99,2  107,8
Totaal jaar  106,3  100,0  106,3
   
Bron: Beko Omzetbarometer
 
Beko Dienstverlening is in januari 2003 begonnen met de Beko Omzet Barometer (B.O.B.). Hieraan doen 50 – 75 ondernemers mee, die wekelijks gegevens aanleveren van circa 150 winkels.

Reageer op dit artikel