nieuws

MKB ontevreden over Miljoenennota

Nieuws

DEN HAAG – Het kabinet legt in de begroting voor 2008 een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt daarmee de motor van de economie, aldus MKB-Nederland.

MKB ontevreden over Miljoenennota

DEN HAAG – Het kabinet legt in de begroting voor 2008 een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt daarmee de motor van de economie, aldus MKB-Nederland.

De banengroei zal verder terugvallen. Minder koopkracht leidt tot omzetverlies bij bedrijven. Voor het milieu moet meer worden betaald, zonder dat het schoner wordt. Het fileprobleem blijft toenemen. Zorgelijk is ook dat nivelleren weer terug is op de agenda. Dit is de gezamenlijke mening van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.
 
Enkele punten van bezwaar:
 
– Er blijft onzekerheid bestaan over de positie van Nederland in Europa, nu er nog altijd een referendum dreigt over het nieuwe verdrag van de EU. Volledige deelname van Nederland in de Europese besluitvorming is van essentieel belang voor het land en de economie.
 
– De modernisering van het ontslagrecht moet doorgaan. Dit maakt de kansen op werk voor mensen die langdurig langs de kant staan aanmerkelijk groter, zonder dat grote groepen werknemers een redelijke uitkering verliezen bij ontslag.
 
– De ziektekostenpremie voor ondernemers stijgt automatisch door. In 2008 gaat ook de WW-premie voor werkgevers omhoog. Dit raakt bedrijven hard. In 2009 volgt weliswaar een verlaging van de WW-premie, maar deze is volstrekt onvoldoende om de lastenverzwaringen te compenseren. De premieverlaging zou nu al moeten gebeuren. In 2009 gaat bovendien de BTW omhoog, met ongewisse economische effecten.
 
– De mobiliteitssector (auto’s, vliegverkeer) wordt hard geraakt door vergroening van belastingen, zonder dat het iets uithaalt voor het milieu. Positief is dat het kabinet een duurzaamheidakkoord met het bedrijfsleven wil sluiten, dat wél effect zal hebben. ‘Rijdend Nederland’ heeft het nakijken, want weggebruikers moeten meer gaan betalen terwijl er geen kilometer weg bijkomt.
 
– De nivelleringsmaatregelen halen de dynamiek weg uit de economie. De beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies is een slecht idee. Dit grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, raakt directeuren-grootaandeelhouders en is slecht voor bedrijven met veel specialistische en innovatieve werknemers.
– Het kabinet moet zorgen voor een betere, evenwichtige spreiding van de lastenverlichting die voor latere jaren op de rol staat. Het beoogde overschot in de overheidsfinanciën hoeft niet in gevaar te komen.

Reageer op dit artikel