nieuws

Genootschap voor de Bakkerij zoekt jonge talenten

Nieuws

WAGENINGEN – Het Genootschap voor de Bakkerij houdt op donderdag 20 september een bijeenkomst voor ‘startende toppers’ in de bakkerij.

Genootschap voor de Bakkerij zoekt jonge talenten

WAGENINGEN – Het Genootschap voor de Bakkerij houdt op donderdag 20 september een bijeenkomst voor ‘startende toppers’ in de bakkerij.

 
Het Genootschap is op zoek naar een kleine club van jonge mensen (onder de 35 jaar) die samen het ‘Jong Genootschap’ zullen vormen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen en start om 15.00 uur.
 
 
 
Krachtig
De reden die het Genootschap aangeeft voor de start van het ‘Jong Genootschap’ luidt: Voor een gezonde toekomst van de bakkerijketen is de ontwikkeling van krachtig ondernemerschap van cruciaal belang. De bakkerijketen heeft  behoefte aan mensen die sturing kunnen geven aan het succes van de sector.’
 
Wie
Het succes van deze activiteit valt of staat bij doelgerichte selectie en ontwikkeling van de leden van het Jong Genootschap en de betrokkenheid van de werkgevers van de kandidaten. De werkgevers van de kandidaten hebben een belangrijke, centrale rol: zij dragen de verantwoordelijkheid voor de kandidaat en doen ook diens voordracht/werving. De deelnemersgroep wordt zo heterogeen mogelijk samengesteld, zowel naar functie, opleiding als sekse.
 
Leeftijdsgrens
Kandidaten komen na afloop van hun studie tot een maximale leeftijd van 35 jaar in aanmerking voor een traineeship. Deze trainees worden automatisch lid van het Jong Genootschap. Bij het bereiken van de leeftijd van 35 jaar wordt hun lidmaatschap van het Jong Genootschap automatisch omgezet in een lidmaatschap van het Genootschap voor de Bakkerij.
 
Jong Genootschap als platform
Het Jong Genootschap voor de Bakkerij is een platform binnen het Genootschap dat de leden optimaal de kans biedt zich verder te ontplooien. Bovendien wordt de uitwisseling van kennis en ervaring en van elkaar leren gestimuleerd.
Voor de talenten moet het een voorrecht zijn om lid van het Jong Genootschap te mogen zijn.
 
Voor meer informatie:
Genootschap voor de Bakkerij,
p/a Postbus 360, 6700 AJ Wageningen,

Reageer op dit artikel