nieuws

Bert Kolkman voorzitter Union Internationale Boulangerie

Nieuws

Bert Kolkman wordt tijdens de IBA 2006 in München gekroond tot voorzitter van de Union Internationale Boulangerie (UIB), een samenwerkingsverband tussen 29 landen over de hele wereld. Maar wat is de UIB eigenlijk en wat zijn de plannen van de komende voorzitter? Bakkerswereld in gesprek met Bert Kolkman.

Bert Kolkman voorzitter Union Internationale Boulangerie

Bert Kolkman wordt tijdens de IBA 2006 in München gekroond tot voorzitter van de Union Internationale Boulangerie (UIB), een samenwerkingsverband tussen 29 landen over de hele wereld. Maar wat is de UIB eigenlijk en wat zijn de plannen van de komende voorzitter? Bakkerswereld in gesprek met Bert Kolkman.
 

Het uitwisselen van ervaringen en het behartigen van belangen van de bakkerijsector en het product brood. Dat zijn volgens Bert Kolkman in het kort de belangrijkste taken en doelen van de Union Internationale Boulangerie (UIB). ‘Daar waar nodig is moeten we elkaar versterken en helpen’, vult hij aan. ‘Brood blijft, ook in onze rijke westerse wereld nog altijd een van de eerste levensbehoefte. Het beschikbaar hebben van de noodzakelijke grondstoffen tegen een betaalbare prijs is dus voor iedere bakker van belang. Aan de leverancierskant zien we door overnames en schaalvergroting mondiale ondernemingen ontstaan, hier biedt de UIB het juiste platform als tegenspeler maar ook als samenwerkingspartner op het gebied van gezondheid en hygiëne.
 
‘Een andere taak is promotie van het vak.’ Kolkman noemt de doelstellingen van de UIB moeiteloos op. Vreemd is dat niet want hij is al sinds 1992 verbonden aan de organisatie. Sinds 1998 is hij voorzitter van de commissie onderwijs. Vanaf oktober dit jaar mag hij zich algemeen voorzitter noemen van de UIB. Want tijdens de IBA (3-9 oktober in München) zal Kolkman officieel aangesteld worden als leidsman van de organisatie waarbij 29 landen over de hele wereld zijn aangesloten, waaronder Nederland via de NBOV. Samenwerking tussen de verschillende landen is essentieel, meent Kolkman. ‘We kunnen veel van elkaar leren.’ Als voorbeeld noemt hij het aspect onderwijs, dat een belangrijke pijler is voor de UIB. Zo heeft de organisatie een internationaal uitwisselingsprogramma opgesteld dat jonge bakkers in de gelegenheid stelt ervaring op te doen in buitenlandse bakkerijen. ‘Als je ziet hoe wij in Nederland het onderwijs hebben geregeld kunnen andere landen daar veel van leren.’ Als voorbeeld noemt hij het NBC. ‘In april hebben enkele leden het NBC bezocht en ze keken hun ogen uit. We moeten trots zijn op wat we hebben. Maar ook kan Nederland veel van andere landen opsteken. Bijvoorbeeld op de manier zoals het in Amerika is gegaan, waarbij het ambacht bijna helemaal weg is gesaneerd. Of in Frankrijk waar het vak bakker compleet is beschermd door de wet en je nu 30.000 kleine bakkerijen hebt. Op zich heb ik daar niets op tegen, maar in de Europese setting lijkt mij dit voor de lange termijn niet houdbaar, je moet dus deze tijd gebruiken om de bakker ook voor de toekomst marktbestendig te maken. We moeten dus leren om niet dezelfde fouten te maken.’
 
Imago
Een ander onderwerp waar de verschillende landen van elkaar kunnen leren is volgens Kolkman het imago van het vak. ‘Het blijkt dat ieder lid van de UIB te kampen heeft met hetzelfde probleem namelijk een tegenvallend imago van het vak bakker. Door dit onderwerp met elkaar te bespreken, voorkomen we dat ieder land zijn eigen wiel uitvindt en dat scheelt tijd en geld.’
Kolkman vervolgt: ‘Helaas is ons imago als dé specialist tanende, er moet dus nog meer gebeuren dan we al doen. Wat mij betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de horeca, naast de TV kok zou er ook de TV bakker moeten komen of denk aan de uitreiking van de Michelin sterren, de media staat er bol van. Met de verkiezing Bakkerij van het Jaar zijn we op de goede weg en inmiddels zijn er plannen voor een ander evenement dat ook een bijdrage kan leveren aan een beter imago. Het eerste gebod is wat mij betreft, trots zijn op je vak en dat ook uitdragen.’

   
Begin dit jaar brachten enkele leden van de UIB een bezoek aan het Nederlandse Bakkerij Centrum (NBC).
 
Plannen
Kolkman zal in oktober voor twee jaar worden aangesteld als voorzitter. Wat wil Kolkman als voorzitter bereiken met de UIB?
‘Wat er moet gebeuren?’, herhaalt hij de vraag. ‘Ik wil actieve leden, dat is essentieel. Als je geen actieve leden hebt, gebeurt er ook niks. Dat is de enige wijze om iets gedaan te krijgen. De UIB moet dus actiever worden. Je moet als lid niet alleen halen maar ook brengen. Dat houdt in dat je vaker moet communiceren dan de twee keer per jaar tijdens een bijeenkomst. Internet is daarbij een middel, maar daar waar mogelijk is bezoeken het beste middel. Een andere ambitie is om de UIB breder neer te zetten bij de leden, meer ruchtbaarheid geven aan de organisatie.’ Op de vraag wat de Nederlandse bakker merkt van de UIB zegt hij: ‘Het is moeilijk aan te geven dat dankzij de UIB dit of dat is gebeurd. Zoals eerder gezegd, is het een organisatie met als doel kennis uit te wisselen. Wat wij bespreken zie je terug in het landelijke beleid, de Nederlandse bakker zou daar direct dus niets van merken, indirect wel.’ Als het aan Kolkman ligt, komt daar onder zijn voorzitterschap verandering in. ‘De UIB moet ook toegankelijker worden voor de leden en niet alleen op bestuurlijk niveau.’ Als voorbeeld noemt hij het uitwisselen van recepten tussen bakkers onderling. ‘Als een bakker in Nederland een recept wil van een Oostenrijkse Apfelstrudel zou dat via internet moeten kunnen. De een zou daar meer behoefte aan hebben dan de ander, maar interactie tussen bakkers is belangrijk. Een goed voorbeeld is natuurlijk het uitwisselingsprogramma; hier kun je als bakker direct gebruik van maken als je een leerling uit het buitenland wilt, maar er moeten meer van dit type activiteiten komen. Het platform daarvoor is de UIB site (www.uib.org). Ik denk daarbij aan forums voor specifieke onderwerpen als: productontwikkeling, wet- en regelgeving. Maar ook hier geldt dat de leden van de UIB het gebruik hiervan bij hun eigen leden moeten stimuleren.’ Wat merkt Nederland van het feit dat een Nederlander het voorzitterschap heeft? ‘Ik hoef geen voorzitter te worden om dingen voor Nederland voor elkaar te krijgen, dat kan ik nu als lid ook. Bij het voorzitterschap gaat het om de leden te stimuleren, het groter belang geldt dus.’ Kolkman zal twee jaar lang voorzitter zijn. Bij tevredenheid van de leden kan hij gekozen worden voor een extra termijn van twee jaar.

Leden UIB

 

Bulgarije, Finland, Ierland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Zweden, Turkije, Duitsland, Griekenland, Nederland, Polen, Zwitserland, Argentinië, Mexico, Uruguay, Brazilië, Paraguay, Verenigde Staten, Chili, Peru, Venezuela, Zuid-Korea, Rusland en Oekraïne. Aspirant leden: Kongo, Hongarije, Israël en Taiwan.

 

Reageer op dit artikel