nieuws

Grootbrood zet rendement onder druk

Nieuws

MAARSSEN – Onderzoek door Beko Advies naar de samenstelling van het grootbroodassortiment van een aantal bakkerijen laat zien dat in veel gevallen het assortiment inmiddels een omvang heeft bereikt die voldoende rendement in de weg staat.

Grootbrood zet rendement onder druk

MAARSSEN – Onderzoek door Beko Advies naar de samenstelling van het grootbroodassortiment van een aantal bakkerijen laat zien dat in veel gevallen het assortiment inmiddels een omvang heeft bereikt die voldoende rendement in de weg staat.

Dagelijks worden soms meer dan 25 verschillende degen verwerkt. Een aantal van deze degen is veel te klein in relatie tot het werk dat ervoor moet worden gedaan (hogere arbeid per product), staat te lezen in de meest recente nieuwsbrief van Beko Dienstverlening. Bovendien blijkt bij een kritische beschouwing dat er de nodige doublures zijn ontstaan.
 
Saneren
Door naar het verkochte aantal, de verkoopprijs en de gerealiseerde brutomarge van deze producten te kijken kan het rendement zeker worden verbeterd. Voor de één betekent dit saneren van producten, voor een ander een aanpassing van de verkoopprijs.
 
Beko Dienstverlening is ervan overtuigd dat dit niet alleen geldt voor het grootbroodassortiment, maar voor alle productgroepen.’We moeten uiteindelijk naar een situatie dat zoveel mogelijk producten bijdragen aan de winst. Het mag niet zo zijn dat de producten waarop voldoende wordt verdiend het verlies moeten dragen van producten waarbij dit niet het geval is,’ stelt Beko Dienstverlening.

Reageer op dit artikel