nieuws

‘VWA verscherpt controles slagroom

Nieuws

BAKKERSWERELD – De Voedsel en Waren Autoriteit gaat extra controleren op quats in slagroom.

‘VWA verscherpt controles slagroom

BAKKERSWERELD – De Voedsel en Waren Autoriteit gaat extra controleren op quats in slagroom.

Dat verwachten het NBC en de NBOV. In een gezamenlijk persbericht waarschuwen zij de bakkers voor de extra controles. (Banket)bakkers lopen de kans de komende tijd tijdens een controle van de VWA te worden getoetst op de aanwezigheid van quaternaire ammoniumverbindingen, de zogeheten quats in slagroom. Dit zijn restanten van bepaalde desinfectiemiddelen.
 
Norm
Het toegestane quats-gehalte in slagroom is 0,5 mg/kg. Bedrijven die deze norm overschrijden, riskeren een boete en moeten op zoek naar de oorzaak van deze overschrijding. De combinatie van desinfectiemiddel, type slagroommachine en reinigings- en desinfectieprocedure speelt hierbij dikwijls een rol. Omdat de oorzaak van de normoverschrijding soms lastig is te achterhalen, werken de NBOV en het Nederlands Bakkerij Centrum momenteel aan de aanpak van dit probleem. NBOV en het Nederlands Bakkerij Centrum adviseren brood- en banketbakkers de instructies van de leveranciers van desinfectiemiddelen én slagroomapparaten nauwgezet op te volgen.

Reageer op dit artikel