nieuws

Ingezonden brief

Nieuws

Nationaal Bakkerij GalaHet bakkerijgala is een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een beter imago van de bakkerij. Om een gezonde toekomst voor de branche te waarborgen is voldoende kwalitatieve instroom nodig. Een positief imago van de branche speelt hierbij een rol van betekenis.

Nationaal Bakkerij Gala

Het bakkerijgala is een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een beter imago van de bakkerij. Om een gezonde toekomst voor de branche te waarborgen is voldoende kwalitatieve instroom nodig. Een positief imago van de branche speelt hierbij een rol van betekenis.

 

In het Nationaal Bakkerij Gala werken ambacht en industrie samen. Het productschap (GZP) speelt eveneens een rol. Hij staat met name financieel garant, zodat het evenement kan groeien naar een volwaardig (qua bezoekers) evenement. Bij mij komen spontaan twee vragen op. Het gala wordt niet alleen door ondernemers bezocht, maar vooral door eenieder die vindt dat hij of zij gezien moet worden op dit gala (bestuurders, grondstoffenjongens, andere leveranciers en afgevaardigden van andere branche-instituten, e.d.). Daar is op zich niets mis mee. Het probleem is dat deze dames en heren (de niet-ondernemers) kunnen genieten van een prachtig gala. Mocht het evenement niet uit de kosten komen dan krijgen u en ik de rekening. De commissie brood en banket van GZP wordt gefinancierd uit de meelheffingen, ons geld dus. Het gala moet kostendekkend zijn, mocht dit niet het geval zijn zoek dan andere financieringsbronnen.

Mijn eerste vraag is dan ook: Bent u het met mij eens dat ons geld niet gebruikt mag worden om de toegang van niet-ondernemers op een dergelijk evenement te sponsoren? De gelden die geïnd worden door het productschap moeten aangewend worden voor structuurversterkende maatregelen. Een Nationaal Bakkerij Gala is zeker belangrijk maar het gaat mij te ver om dit als een structuurversterkende maatregel aan te merken.

Mijn volgende vraag is gericht op de samenwerking tussen ambacht en industrie. Ik ben een vurig pleitbezorger voor een brede discussie binnen de bakkerijbranche ten aanzien van deze samenwerking. De industrie kan haar groeiscenario’s in brood (huishoudelijke markt) alleen maar realiseren ten koste van het ambacht. Willen we met die partij wel zo innig samenwerken? De concurrentie is keihard. Je mag natuurlijk samenwerken met de concurrent, maar dan moet je er als ambacht voldoende voordeel uit kunnen halen. Voor zover mij bekend gaat een groot deel van de meelheffing op aan de algehele verbetering van het imago van brood (VB). Vraag een willekeurige consument waar je het lekkerste brood koopt. Zeventig tot tachtig procent zal antwoorden: bij de bakker. Rechtvaardigt dit de conclusie dat juist de industrie het meeste baat heeft bij de samenwerking?

Waarom werkt het ambacht niet (meer) samen met de groenteman, de ambachtelijke slager, de visspecialist, de bloemist, de poelier. Als kleine zelfstandigen hebben zij grotendeels met dezelfde problematiek te maken. Wat zijn de nadelen van het beperken van de samenwerking met de industrie tot het hoogst noodzakelijke? Wat zijn de voordelen samen te werken met andere versspecialisten? Ik heb wel ideeën maar geen pasklare antwoorden.

Ik doe een oproep aan – nee, ik daag hierbij de voorzitter en het bestuur van de NBOV uit – iedere regio om verplicht het onderwerp samenwerking op de agenda te zetten. Laat die discussie maar op gang komen. In het najaar kan vervolgens een referendum of ledenraadpleging plaatsvinden. Uitsluitend afgaan op het hoogste orgaan van de vereniging (de algemene ledenvergadering) lijkt me getalsmatig niet echt verantwoord.

 

Johan Weggeman

Bakkerij Groothuis, Amsterdam

Mail uw reactie naar: bakkerij_groothuis@hetnet.nl

 

Reageer op dit artikel