nieuws

Wieringa’s Knappertjes ontvangt predicaat Hofleverancier

Mensenwerk 40

Wieringa’s Knappertjes ontving 20 mei het predicaat Hofleverancier. Het predicaat werd uitgereikt op de dag dat het boek over de geschiedenis van het bedrijf, geschreven door Jan van Bolhuis, uit kwam.

Wieringa’s Knappertjes ontvangt predicaat Hofleverancier

Na de officiële viering van het honderdjarig jubileum van het familiebedrijf in 2014 ontstond het idee om de geschiedenis van de bakkerij uit te brengen in boekvorm. Na het gereedkomen van het boek wilde de familie deze – als bekroning op het jubileum – feestelijk presenteren.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Sipke Swierstra van Veendam. Daarnaast ontvingen ook de samenstellers, Jan van Bolhuis en Tineke Wieringa, een exemplaar en werden zij in de bloemetjes gezet. Ook de commissaris van de Koning René Paas was bij de boekpresentatie aanwezig. Hij had voor de aanwezigen een grote verrassing. De Commissaris reikte namens de Koning het predicaat Hofleverancier uit aan het echtpaar Wieringa.

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio en minimaal honderd jaar bestaan. Het predicaat wordt voor 25 jaar toegekend.

Wieringa’s Knappertjes

Bakkerij Wieringa is in 1914 begonnen toen Hendrik Wieringa de bestaande bakkerij van zijn zwager, Hendrik Boer, overnam. Vóór Wieringa was op deze locatie al zeker vanaf 1826 een bakkersbedrijf gevestigd. Hierdoor is dit het oudste bakkersbedrijf in de gemeente Veendam. Het boek ‘Wieringa / de bakker op de hoek’ verhaalt over het ontstaan en de geschiedenis van het bedrijf.

Reageer op dit artikel