artikel

Arbeidsinspectie al snel op bezoek

Dossiers

De Arbeidsinspectie start deze maand met bezoeken aan de ambachtelijke en industriële bakkerij. Deze inspectieronde duurt minimaal tot mei. Bij de inspecteur staan drie punten op de agenda: gezondheidsrisico’s, stofexplosiegevaar en machineveiligheid. Wat kunt u verwachten?

Arbeidsinspectie al snel op bezoek

De Arbeidsinspectie start deze maand met bezoeken aan de ambachtelijke en industriële bakkerij. Deze inspectieronde duurt minimaal tot mei. Bij de inspecteur staan drie punten op de agenda: gezondheidsrisico’s, stofexplosiegevaar en machineveiligheid. Wat kunt u verwachten?

Deze maand starten zestig inspecteurs van de Arbeidsinspectie met het onderzoek. De inspecteurs letten met name op gezondheidsrisico’s (stof), stofexplosiegevaar en machineveiligheid.

Gezondheidsrisico’s
Gaat het om de gezondheidsrisico’s van meelstof dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar het afwegen van de grondstof, de deegbereiding en het strooien van bloem. Michiel Staal, landelijk projectleider bij de Arbeidsinspectie: ‘We doen dit bewust na afloop van het convenant Grondstofallergie. In hoeverre is de ontwikkelde aanpak (gezondheidsbewakingsysteem en stofbeheersingsplannen) ook daadwerkelijk op de werkplek geïmplementeerd? Bakkers hebben de tijd gehad om hun maatregelen te nemen. Wordt er gewerkt met stuifarme bloem? Zijn er voldoende maatregelen genomen bij de kneder ter voorkoming van stof?’
Dit is het belangrijkste punt uit deze inspectieronde.

Stofexplosiegevaar
Het inspectiepunt stofexplosiegevaar heeft met name betrekking op silo’s. Hoe worden ze gevuld? Hoe schoongemaakt en zijn de vrachtwagens die de bloem brengen wel geaard? Maar ook: zijn transportleidingen en is apparatuur voldoende geaard? De Arbeidsinspectie zal antwoord willen op dergelijke vragen.

Machineveiligheid
Bij machineveiligheid is technisch onderhoud bij storingen een punt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de bollenkast vastloopt? Kruipt de bakker er dan toch snel in via de achterkant om het probleem te verhelpen of wordt de kast eerst stilgezet, zoals moet. En hoe zit het met de koekmachine of uitroller? Kun je de koek nog aandrukken als deze vast gaat zitten terwijl de machine gewoon doorloopt? Een derde – ander – voorbeeld waar het wel eens mis gaat is de afweger. Kan iemand hier toch met een hand inkomen, terwijl de machine in werking is? Staal: ‘Het is niet zo dat hier wekelijks ongelukken mee gebeuren, maar als het gebeurt, zijn het serieuze ongelukken waarbij vingertopjes of zelfs complete vingers sneuvelen.’

Onaangekondigd
Minimaal vijfhonderd bedrijven kunnen de komende periode bezoek verwachten. Het gaat om productielocaties verspreid over heel Nederland. Winkels worden bij deze inspecties niet bezocht. Gemiddeld duurt het bezoek 1,5 tot 2,5 uur. ‘Afhankelijk van wat we aantreffen’, zegt Michiel Staal. De ambachtelijke bakkerij zal veelal tussen 2.00 uur ’s nachts en 9.00 uur ’s ochtends worden bezocht. Onaangekondigd. ‘Maar ondernemers hoeven echt niet bang te worden. Bakkers die goed bezig zijn, hebben niets te vrezen. Ondernemers die er helemaal niets aan doen, wél. We zijn hard waar dat moet, en zacht waar dat kan’, aldus Staal. ‘Ook afhankelijk van de risico’s en gevaren van de praktijksituaties die we aantreffen.’

Inspecteren
In de praktijk zal een inspecteur – alleen of met twee in de nacht – zich melden bij de ondernemer. Of, bij zijn afwezigheid, bij de leidinggevende. De inspecteur stelt vragen en kijkt. ‘We kijken naar de praktijk. We rennen niet direct naar het kantoor om te kijken of er wel een ingevuld Stofbeheersingsplan is. Maar worden er in de praktijk onvoldoende of geen maatregelen genomen om de gezondheidsrisico’s in te perken, dan krijgt een ondernemer wel een waarschuwing. Ongeveer 28 procent van alle personen die aan meelstof zijn blootgesteld, is overgevoelig geraakt. Ruim 12 procent lijdt aan bakkersastma en wordt aangeraden om te stoppen met dit werk. Bij industriële bedrijven ligt dit percentage op 33 procent en 17 procent. Geen geringe getallen! Het bijbehorende gezondheidsrisico willen we zo veel mogelijk beperken.’

Gebeurt mij niet
Net als in veel andere branches heerst op de bakkerijvloer ook de indruk: ‘Een ongeluk op de werkvloer? Dat gebeurt mij toch niet.’ Daarin schuilt gevaar, meent de Arbeidsinspectie. ‘Ongelukjes gebeuren vaak omdat je even snel iets wilt doen. Of aan het einde van een dienst als vermoeidheid een rol gaat spelen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de risico’s. Ondernemers worden pas wakker geschud als er bij henzelf in het bedrijf iets gebeurt, of bij een bekende. En dat is jammer omdat het met simpele maatregelen misschien voorkomen had kunnen worden.’
Het exacte aantal ongevallen in de bakkerij weet Staal niet te benoemen, omdat niet alle ongevallen gemeld (hoeven te) worden. ‘Maar zoals ik al zei; als er iets gebeurt, is het vaak ingrijpend. Een vinger missen door een overbrugde beveiliging van de afweger of als het gaat om een verwaarlozing van grondstofallergie: ander werk zoeken en misschien blijvende gezondheidsproblemen. Dat zijn heftige gebeurtenissen. Niet alleen voor de ondernemer, ook voor de werknemer. Dat willen we voorkomen. De Arbeidsinspectie is er echt niet om bakkers te pesten, maar om de ondernemers en werknemers te ondersteunen bij de verbetering van arbeidsomstandigheden.’

 

Reageer op dit artikel