nieuws

Industrie staat voor serieuze uitdaging

De bakkerij 748

De uitdagingen voor het grootbedrijf zijn serieuzer dan op het eerste oog lijkt. Voor sommige spelers is het rendement zo dun geworden, dat er niet veel speelruimte meer is. De veranderende consumentenbehoefte dwingt tot échte innovatie.

Industrie staat voor serieuze uitdaging
Volgens Annual Insight heeft de industrie enerzijds te maken met een teruglopend volume van het standaardsegment (supermarktbrood) en anderzijds groei in een segment waarin de warme bakker traditioneel gespecialiseerd is. Foto: Hans Prinsen

In de periode 2010-2015 is de West-Europese broodconsumptie gedaald met 5 procent, een trend die al wat langer gaande is en in recente jaren aan vaart wint. De voornaamste drijfveer achter deze ontwikkeling is de ontstane overtuiging bij de consument dat brood (te) veel koolhydraten bevat, waardoor consumenten kiezen voor alternatieven van, zoals muesli.

Waar brood terrein verliest op traditionele consumptiemomenten, valt er tegelijkertijd echter groei waar te nemen in het segment van luxe-, convenience en gezondere broodproducten. Deze veranderende consumentenbehoefte brengt uitdagingen met zich mee voor het industriële grootbedrijf. De overname van Bakkersland door Borgesius is ook mede hierdoor ingegeven.

Een analyse van jaarcijfers wijst uit dat er duidelijke verschillen zijn ontstaan tussen bedrijven die zich succesvol aanpassen en bakkerijen die vasthouden aan de oude receptuur. Het is inmiddels geen vraag meer of, maar hoe de industriële bakker zich aan moet passen. In dit artikel zal Annual Insight een korte beschouwing geven van de marktsituatie in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en vooral ingaan op implicaties voor het Nederlandse grootbedrijf, om een aantal concrete handvatten te bieden voor kansen en toekomstig succes van de sector.

Trends

Zoals zichtbaar in tabellen hiernaast, bestaan er duidelijke verschillen in marktstructuur en gemiddelde broodconsumptie per inwoner tussen Nederland en de omringende landen. Dat de consumptie onder druk staat, komt duidelijk naar voren in de cijfers en uit zich vooral in het grootste segment: regulier ‘supermarktbrood’.

Opvallend is dat de Belgische markt wel volumegroei kent, wat te danken is aan de introductie van in-store bakkerijen in supermarkten (vnl. gericht op artisanaal brood). Met teruglopende afzetvolumes zou je verwachten dat de totale marktwaarde ook krimpt. Dit is alleen in het Verenigd Koninkrijk het geval (zij het minder sterk dan de volumedaling). In België, Duitsland en Nederland is de marktwaarde met respectievelijk 14,4, 8,6 en 6,1 procent gegroeid in de afgelopen 5 jaar.

Het dalende volume komt voort uit consumenten die alternatieven voor brood zoeken ‘buiten de sector’. Maar er is ook een groep die ‘binnen de sector’ op zoek gaat naar producten die als gezond te boek staan, zoals spelt- en biologische broden. Deze producten hebben doorgaans een hogere prijs.

Daarbovenop komt een toenemende vraag naar convenience en luxe producten, zoals ambachtelijke producten, hoogwaardige tussendoortjes en fruitbrood, gedreven door de inmiddels alom bekende consumententrend naar ‘genieten’.

Omdat brood voor veel consumenten een minder vaste plek heeft gekregen in het dagelijkse dieet, is er ruimte ontstaan voor deze meer bijzondere broodproducten. Voorgaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat ondanks volumedalingen, de totale marktwaarde toch toeneemt.

Lees de gehele analyse over het Nederlands grootbedrijf in de bakkerij in Bakkerswereld 6, die 17 juni is verschenen.

Reageer op dit artikel