nieuws

Internationale aandacht voor Overijsselse agro & food-innovaties

Algemeen

Een eiwitrijk product, allergenenvrij ingrediënt, duurzame technologie of een slimme verpakking. De provincie Overijssel biedt Overijsselse ondernemers in de agro & food-industrie de mogelijkheid innovaties nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen via de website DutchFoodInnovations.com.

Internationale aandacht voor Overijsselse agro & food-innovaties
Afbeelding: Food Valley

De agro & foodsector in Overijssel levert een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar de wereld voor staat: gezonde voeding voor iedereen, duurzaam geproduceerd. Daarnaast is de sector van aanzienlijke betekenis voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Het delen van deze kennis en ervaring verdient alle aandacht.

Innovatieprofielen

De provincie Overijssel biedt bedrijven in Overijssel de mogelijkheid tot het – kosteloos – laten schrijven en plaatsen van hun innovatieprofielen op de site Dutchfoodinnovations.com. Deze site vormt een waardevolle bron voor buitenlandse organisaties die op zoek naar kennis en innovatie in Nederland. Tegelijkertijd biedt de site innovatieve bedrijven in Overijssel een uitstekende wereldwijde profileringsmogelijkheid.

Koploper

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel: ‘De duurzame ontwikkeling van de agro & foodketen neemt een centrale plek in in ons economische beleid. Samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen willen we koploper zijn en Overijssel positioneren als proeftuin en etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten. Om hiermee de concurrentiepositie van de gehele keten te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten.’

Inschrijving

Aanmelden of voordragen van een innovatie is tot 10 oktober mogelijk via e-mailadres info@dutchfoodinnnovations.com. De site DutchFoodInnovations.com is een initiatief van Food Valley NL. In opdracht van de provincie Overijssel helpt Food Valley NL bij het schrijven en publiceren van innovaties op deze site.

Reageer op dit artikel